Deratizace

0DTCAO2QVTRCA80TIMJCA8XU8G9CAAMANLQCA830NGXCAFGWPMUCAC83I9CCAG9I02OCAWVOU75CAIAXP3XCAV7KUUBCA6I4JLBCA3BB1EMCA5DI4NFCAZGI6V1CAPHKSQSCAYM30RWCA6T5E9VCAMSTBDE

Deratizací rozumíme komplex opatření, kterými hubíme škodlivé hlodavce a tím zabraňujeme hospodářským a zdravotnickým škodám, které způsobují.

Chemický způsob deratizace je dnes nejspolehlivější a nejpoužívanější v boji proti hlodavcům. Požerové nástrahy působí přes zažívací soustavu, do které se dostávají tak, že je hlodavec požije s nástrahou nebo nápojem (pevné a tekuté nástrahy), nebo si je zanese do zažívacího traktu při čištění těla (popraše).

Důležitým předpokladem úspěšné deratizace je znesnadnění přístupu hlodavců k potravinovým zdrojům, správná volba a umístění deratizačního přípravku. Mezi nejpoužívanější nástrahy patří požerové nástrahy, které obsahují pro hlodavce atraktivní příměsi (masokost, cukr, ryby atd.).

Deratizaci doporučujeme provádět v pravidelných intervalech a tím zamezit nežádoucímu přemnožení škodlivých hlodavců.

Deratizační stanička u oplocení

Deratizační stanička u oplocení

 

Deratizační stanička vně budovy

Deratizační stanička vně budovy

Živolovná past na myši

Živolovná past na myši

 

20150902_112806

Označení živolovné pasti

20150908_101424

umístění živolovky

po úspěšném lovu

po úspěšném lovu