Veterinární desinfekce

Na základě povolení k veterinární činnosti v oblasti DDD je hlavní náplní firmy provádění veterinární desinfekce.

Pro kvalitní provedení desinfekce je nutné dodržet tyto podmínky :

 • důkladná mechanická očista
 • správná volba účinného desinfekčního prostředku a jeho koncentrace
 • dodržení počtu aplikací u veterinární desinfekce zpravidla dvě
 • dostatečné množství desinfekčního roztoku na m2 ( většinou 0,25 – 1 litr) 
 • doba expozice desinfekčních roztoku.

Abychom zajistili  kvalitní provádění veterinárních desinfekcí  disponujeme výkonnou aplikační technikou, která nám zaručuje splnění jedné z hlavních podmínek kvalitního provedení a to aplikaci dostatečného množství desinfekčního roztoku na desinfikované plochy.

Naše technická vybavenost zaručuje provedení i velkých pracovních objemů ve velmi krátké době a umožňuje zkrátit dobu mezi jednotlivými naskladněními drůbežích hal i jiných objektů.

V současné době se na trhu objevilo velké množství desinfekčních prostředků, ovšem ne každý je vhodný pro použití v zemědělských provozech. Z našich zkušeností se jeví jako nejvhodnější pro použití v zemědělství tyto desinfekční prostředky:

 • CID 20
 • Virocid
 • Kick Start
 • Depros FF
 • Multi des
 • GPC 8
 • Biocid 30
 • Chirox
 • Chloramin T

Desinfekce aerosolem se používá jako konečná fáze desinfekce drůbežích hal. Výhodou je, že tímto způsobem se desinfikuje veškeré zařízení, podestýlka a vzduch v daných objektech.

Dále provádíme desinfekci veřejných prostor (školy, školky, úřady, sály a jiné).

20200113_074546

20200113_075016